Husøy Havn

Lev litt mer hver dag

Ytterst på nordsiden av Husøy skaper vi dette nye boligområdet for deg som vil bo moderne i idylliske skjærgårdsomgivelser, nær byen. Boligene omgis av vannet i Husøysundet, en kyststi, sandstrand og to småbåthavner.

I en leilighet i Husøy Havn er den salte brisen alltid nær. Alle leilighetene er utstyrt med balkonger eller terrasser, og store vinduer. Vi har lagt stor vekt på gode solforhold og utsikt. Arkitekturen er tilpasset småhusbebyggelsen på Husøy med lune gårdsrom mellom husene og en strandpark mot sjøen.

Utearealer med identitet

I området mellom husene og ned mot sjøen får beboere og besøkende en hyggelig møteplass med beplanting, benker og lekeplass.

– Vi gjenskaper den eksisterende strandsonekarakteren i området gjennom å gi utearealene i Husøy Havn et tydelig preg av en lun og frodig strandpark. Her blir det hyggelige benker for avkobling og lekeelementer for aktivitet. Vi vil også oppgradere den eksisterende sandstranden.

Lotte Malene Kihle
– Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen MNLA

Utearealer med identitet

I området mellom husene og ned mot sjøen får beboere og besøkende en hyggelig møteplass med beplanting, benker og lekeplass.

– Vi gjenskaper den eksisterende strandsonekarakteren i området ved å gi utearealene i Husøy Havn et tydelig preg av en lun og frodig strandpark. Her blir det hyggelige benker for avkobling og lekeelementer for aktivitet. Vi vil også oppgradere den eksisterende sandstranden.

Lotte Malene Kihle
– Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen MNLA

«Her skal man bo i moderne boliger hvor man kan nyte Husøys kvaliteter – fra solen går opp over nasjonalparken i øst til den går ned bak Tønsberg by i vest.»

Beskriv leilighetene!
– Leilighetene er gjennomgående med terrasser og balkonger til morgenkaffe og kveldsgrilling.
Boligene har store vinduer med utsikt mot innseilingen til Tønsberg, skjærgården og det idylliske nærområdet. Man kan treffe naboer i de grønne og intime uteområdene mellom husene, på stranden eller på bryggen.

I tillegg er det tilrettelagt for et aktivt liv med sportsboder med plass til sykkel og mulighet for kajakklagring.

Og materialbruken?
– Bygningene skal oppføres i moderne og bestandige materialer. Det vil bli utstrakt bruk av lyse pussoverflater på veggene som harmonerer med de eksisterende trehusene i nærområdet, samtidig som det gir en varsom tilpasning til det utenforliggende sjø- og skjærgårdsmiljøet.
Terrasser og fasadeelementer vil få innslag av trekledning som gir en lun og maritim kontrast til den lyse pussen. Det er brukt mye glass for best mulig utsikt fra leiligheter og balkonger, samt en fin refleksjon av himmel og sjø.

Hvordan ser livet ut i Husøy Havn om 20 år?
– Om 20 år er Husøy Havn en naturlig del av resten av øysamfunnet. Her vil du bo i moderne boliger hvor man kan nyte Husøys kvaliteter – fra solen går opp over nasjonalparken i øst til den går ned bak Tønsberg by i vest.